VIDYAMANDIR @ ESTANCIA

Student Council -2019 - 2020

POST NAMECLASS
SCHOOL PUPIL LEADERTEJAS MANOJ THARIYAN 11-B
 SPORTS CAPTAINROSHAN CHANDAR M11-A
CULTURAL SECRETARYAVINASH S.KASHYAP 11-B
 EDITOR - VIDYA PRATIDHWANISREEPRIYA R11-B
KAILASH - HOUSE CAPTAIN PREETHI S E11- A
KANCHENJUNGA - HOUSE CAPTAINSUJITHA K11- A
NANGAPARBAT - HOUSE CAPTAINSAMYUKTHA R11-B
NILKANT - HOUSE CAPTAINHARINI L11-B